Znaczenie odpowiednich szkoleń w pracy groomera

Znaczenie odpowiednich szkoleń w pracy groomera

W 2015 r. Komisja Polskiego Stowarzyszenia Groomerów powołana przez UE opracowała Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu groomer. Od tego momentu zawód groomer, czyli wcześniejszy fryzjer dla psa został prawnie usankcjonowany, a zakres umiejętności, czynności oraz cechy, jakie powinna posiadać osoba pracująca w tym zawodzie zostały ściśle określone

Artykuł ukazał się w miesięczniku Rynek Zoologiczny wydanie nr 2/2018

Standard kompetencji zawodowych

Osoba zainteresowana nauką pielęgnacji, strzyżenia oraz trymowania oraz osoba zatrudniająca personel gabinetu profesjonalnej pielęgnacji psów powinna zapoznać się ze Standardem Kompetencji Zawodowych, aby ułatwić sobie podjęcie odpowiednich decyzji. W pierwszym przypadku po to, żeby rozpoznać, czy posiada konieczne do wykonywania tego zawodu, czy wymogi stawiane w Standardzie nie przekraczają jej możliwości fizycznych i zdrowotnych oraz czy posiada konieczne predyspozycje. W przypadku poszukiwania odpowiedniej osoby na stanowisko groomer znajomość wymogów Standardu Kompetencji Zawodowych pomoże weryfikować takie osoby pod względem stawianych wymogów co do zakresu odbytych szkoleń, seminariów czy kursów groomingu i wykazania się zdobytymi umiejętnościami oraz predyspozycjami.

Wymogiem wynikającym ze Standardu Kompetencji Zawodowych dla groomerów prowadzących kursy jest uzyskanie tytułu Mistrza Groomingu.

Możliwości dla groomerów

W Polsce przyszli kandydaci na stanowisko groomer zwierząt mogą korzystać z wielu form szkoleń z tego zakresu. Są to np. kursy groomingu dla osób początkujących (trwające od 1 do 4 tygodni - maksimum 180 godzin), seminaria lub warsztaty. Polskie regulacje prawne umożliwiają prowadzenie takich kursów osobom z 2-letnim doświadczeniem zawodowym. Takie szkolenia odbywają się w podobnej lub identycznej formie niemal na całym świecie. Jednak w wielu krajach europejskich, np. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, edukacja w tym zawodzie opiera się przede wszystkim na państwowych szkołach zawodowych, gdzie edukacja trwa minimum 2 lata i na praktykach 6-miesięcznych w salonach groomerskich. Wymogiem wynikającym ze Standardu Kompetencji Zawodowych dla groomerów prowadzących kursy jest uzyskanie tytułu Mistrza Groomingu (6 lat doświadczenia zawodowego) lub uczestnictwo w międzynarodowych konkursach groomerskich organizowanych przez lub na zasadach European Grooming Association i uzyskanie najwyższych miejsc na podium. Z tych informacji wynika, że zawód groomer nie jest wcale tak łatwy, jak wynikałoby to z dostępności i czasu trwania szkoleń, a także z pewnością nie wszyscy kandydaci lub osoby, które ukończyły takie szkolenia dysponują wystarczającym poziomem umiejętności. Doskonałym przykładem wysokiego poziomu umiejętności, sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej jest grooming azjatycki, podziwiany na całym świecie, a w ostatnich latach prezentowany także w Polsce przez mistrzów z Azji zapraszanych do prowadzenia seminariów i warsztatów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w Hong Kongu nauka w prywatnej szkole groomingu trwa 5 lat. Największy nacisk, poza ogólną znajomością kynologii, kładziony jest na pracę nożycami i perfekcyjne wykończenie fryzury godne najwyższych laurów. Perfekcję wykończenia fryzur podziwiać można także m.in. w pracach groomerów z Rosji i USA, gdzie grooming prezentowany jest na najwyższym poziomie. Najlepszym dowodem na to jest uzyskanie pierwszego miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Świata przez drużynę z USA, a drugiego przez drużynę z Rosji.

W szkoleniu przygotowującym do pracy groomera bardzo istotna jest liczba powtórzeń. Zakłada się, że większość osób zapamiętuje tylko 10% poznanego materiału, a sposób i formę strzyżenia psów różnych ras po 20-krotnym powtórzeniu.
Eliza Tomczak w Salonie kosmetycznym dla psów

Eliza Tomczak w Salonie kosmetycznym dla psów

Technika i pasja

Istotną informacją dla osób uczących się groomingu oraz osób poszukujących personelu do salonu groomerskiego jest nie tylko liczba odbytych godzin szkolenia, lecz to, czy osoba prowadząca miała odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, by takie szkolenia prowadzić. Istotne jest także to, czy uczeń odbył indywidualną praktykę w bezpośrednim kontakcie z psem, i czy szkolenie wyczerpało w pełni zagadnienia, jakimi są kynologia i grooming. Groomer nie ogranicza się wyłącznie do znajomości i sposobu wykonania fryzur zgodnych ze standardem rasy, najnowszymi trendami lub życzeniem właściciela. Dobry groomer to osoba pasjonująca się wszystkimi informacjami z zakresu kynologii i zdobywająca je przez cały czas wykonywania tego zawodu. Duża liczba ras poddawanych pielęgnacji wymaga ustawicznego korzystania z możliwości pogłębiania wiedzy oraz rozwijania wszystkich technik groomerskich. Uczestnictwo w seminariach poświęconych groomingowi różnych ras prowadzonych przez Mistrzów i Sędziów Groomingu jest doskonałym sposobem na uzupełnianie wiedzy, jednak najskuteczniejszym dopiero w połączeniu z warsztatami, na których można trenować zaprezentowane na seminarium techniki i fryzury. Uczenie się wyłącznie przez patrzenie nie daje możliwości opanowania tajników zawodu i rozwinięcia wszystkich technik.

Osoba zainteresowana nauką pielęgnacji, strzyżenia oraz trymowania oraz osoba zatrudniająca personel gabinetu profesjonalnej pielęgnacji psów powinna zapoznać się ze Standardem Kompetencji Zawodowych, aby ułatwić sobie podjęcie odpowiednich decyzji.

Jak w każdej pracy manualnej potrzebne jest wypracowanie prawidłowych technik dla jej optymalizacji i uzyskania jak najlepszego efektu. Dlatego doskonalenie zawodowe we własnym zakresie, tzn. bycie dla siebie nauczycielem i trenerem na kanwie zdobytych podstaw groomingu nie jest dobrym rozwiązaniem. Gdyby tak było, nie istniałyby na świecie kilkuletnie szkoły groomingu, które mogą poszczycić się utalentowanymi absolwentami.

Droga do doskonałości w zawodzie groomer wymaga wielu lat doświadczenia i treningu, a także pokory. Najważniejsze jest dobre opanowanie podstaw groomingu, czyli elementarza wraz z technikami posługiwania się m.in. nożycami, maszynką, nożami trymerskimi oraz nabranie pewności siebie w postępowaniu z psami.

Dalsza lektura

Pozostałe artykuły z serii "Otwieramy salon groomerski":