Groomer – artysta i kynolog

Indywidualne Mistrzostwa Świata (Kortrijk, Belgia 2011)

Groomer został oficjalnie wpisany na listę zawodów na mocy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. Jednak już wcześniej stawał się coraz bardziej popularny. Z Elizą Tomczak – groomerem, kynologiem i Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Groomerów – na temat groomingu w Polsce i za granicą rozmawia Anna Śmigielska

Artykuł ukazał się w kwartalniku Vet Personel wydanie nr 2/2012.

Od jak dawna funkcjonuje Polskie Stowarzyszenie Groomerów?

Polskie Stowarzyszenie Groomerów powstało w maju 2009 roku. Członkami założycielami są groomerzy z wieloletnim doświadczeniem groomerskim, laureaci konkursów fryzjerskich oraz znani hodowcy zajmujący się groomingiem. Polscy groomerzy zostali zaproszeni do utworzenia stowarzyszenia przez prezydenta European Grooming Association Umberto Lehmana. PSG jest jedną z wielu organizacji należących do EGA i działającą na jego zasadach.

Jakie są jego cele?

Celem Stowarzyszenia jest promowa-nie idei profesjonalnego groomingu i integracja środowiska skupiającego osoby o takich samych zainteresowaniach poprzez organizowanie seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów i pokazów groomerstwa w Polsce. Poza tym celem jest również podnoszenie kwalifikacji polskich groomerów poprzez pomoc w przygotowaniu do uczestnictwa w międzynarodowych konkursach oraz współpracę z wybitnymi groomerami światowej sławy, prezentującymi swoje umiejętności na międzynarodowym konkursie groomerskim organizowanym rok rocznie przez PSG. Poza tym wydajemy również profesjonalne czasopismo dotyczące pielęgnacji psów różnych ras, BHP, behawioru oraz wszystkich zagadnień związanych z pracą groomera.

Ilu zrzesza członków?

Do Stowarzyszenia należy obecnie około 60 członków.

Jak prezentuje się grooming w Polsce na tle groomingu europejskiego czy światowego?

Indywidualne mistrzostwa świata - Kortrijk, Belgia

Indywidualne mistrzostwa świata – Kortrijk

Poziom groomingu w Polsce jest bardzo zróżnicowany, tak jak różnorodny jest grooming w innych krajach Europy i na świecie. Od bardzo podstawowego, opartego na operowaniu maszynką elektryczną, bazującego na jednolitym szablonie stosowanym na wielu rasach, poprzez grooming zgodny z wymogami wzorców ras FCI, po wysoko wyspecjalizowany, prezentowany na konkursach i wystawach psów. Celem Stowarzyszenia jest zatem stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności groomerom chcącym podwyższać swoje kwalifikacje.

Czy grooming w naszym kraju staje się coraz bardziej popularny? Z czego to wynika?

Zainteresowanie tą dziedziną w naszym kraju wynika m.in. ze stale rosnącej liczby psów rasowych wymagających profesjonalnej pielęgnacji, a także ze zwiększającej się stopy życiowej Polaków, którzy pragną utrzymać w czystości swoje ładnie urządzone mieszkanie, a zatem korzystają z pomocy groomera, który może zadbać o ich psa. Do rozkwitu tego zawodu w Polsce przyczyniły się także instytucje mające na celu zagospodarowanie pieniędzy unijnych przeznaczonych na walkę z bezrobociem i pomoc w przekwalifikowaniu zawodowym osobom niemogącym znaleźć zatrudnienia.

Na czym mogłaby polegać ewentualna współpraca lekarza weterynarii i groomera?

Współpracę lekarza weterynarii i groomera można oprzeć np. na wzajemnej pomocy: ze strony groomera to ułatwianie dostępu do chorych miejsc, ze strony lekarza, szybkie diagnozowanie problemu zdrowotnego, poinformowanie właściciela psa i nie-zwłoczne zastosowanie leczenia. Mam na myśli proste zabiegi pielęgnacyjne, takie jak czyszczenie uszu i ich depilacja (konieczne w przypadku rozwijającej się choroby kanału usznego) albo strzyżenie sierści na zmienionej chorobowo skórze dla ułatwienia dostępu środków farmakologicznych, pobrania zeskrobin czy kąpieli leczniczych, a także skracanie pazurów, przygotowanie pola operacyjnego w razie konieczności.

Jak można byłoby zorganizować taką współpracę?

Jeśli gabinet lekarski i groomerski znajdują się w tym samym budynku, to zorganizowanie dobrej współpracy nie jest trudne, natomiast aby było skuteczne, to groomer poza szkoleniem w kierunku pielęgnacji psów powinien pod okiem lekarza weterynarii zapoznać się z podstawową problematyką skórną, kanału usznego czy kłopotów z sierścią i jej odrastaniem, by mógł z łatwością dostrzec problem i skierować właściciela psa do lekarza celem podjęcia leczenia. Lekarz weterynarii powinien być dobrze zorientowany w szerokim wachlarzu usług świadczonych przez groomera, by wszystkich pacjentów wymagających pielęgnacji kierować do gabinetu groomerskiego.

Jak można zostać groomerem?

Aby zostać groomerem, należy udać się na jak najdłuższy kurs groomingu, a po odbyciu go zastanowić się, czy praca, jaką miało się możliwość wykonywać i jej się przyglądać jest tym, co może przynieść radość i satysfakcję.

Jednak wydaje się, że przygotowanie wyniesione z kursów czy szkoleń to nie wszystko… Jakie zatem cechy powinien posiadać dobry groomer?

Dobry groomer to osoba zdecydowana i pewna siebie, niepozbawiona uroku wewnętrznego, popartego wrażliwością na piękno, a także na estetykę otaczających ją czworonogów. Poza tym niezbędne – a wręcz konieczne – są predyspozycje manualne, odporność na zwiększony wysiłek fizyczny, zrozumienie i znajomość natury psa. Brak lęku przed psem, lecz zachowanie respektu przed jego naturą. Groomer to osoba z wyobraźnią, artysta i kynolog znający anatomię psa, a także nieustannie interesujący się zagadnieniami z nim związanymi. Artysta dlatego, że dobry groomer to rzeźbiarz kształtujący sylwetkę psa z włosów.

Pielęgnacja zwierząt to nie tylko czesanie, obcinanie sierści czy pazurków i trymowanie… Pojawiła się również taka odmiana groomingu, jak creative grooming – jakie jest Pani zdanie na ten temat?

Creative grooming rozwinął się w Stanach Zjednoczonych wraz z popularyzacją ubranek i bibelotów dla psów o wyjątkowym zastosowaniu, np. naszyjniki dla piesków, biżuteria, pidżama do spania lub suknia ślubna nakładana przed kryciem. Grooming tego rodzaju nie jest rozpowszechniony w Polsce, a od groomera wymaga wielkiej wyobraźni. Najpierw projekt powstaje na rysunku obrazującym formę strzyżenia psa, a potem zabarwiania jego poszczególnych części ciała fikuśnie wystrzyżonych. W USA i Rosji są wybitni groomerzy uprawiający creative grooming, polegający na tworzeniu obrazów i rzeźb na psim ciele z koloru i włosów. Czasami efekt jest szokujący, kiedy pies zmienia się w dzieło sztuki podczas happeningu.

Jakie są plany PSG na najbliższą przyszłość?

Plany na najbliższą przyszłość dotyczą rozwoju Stowarzyszenia w oparciu o nabór kolejnych członków, a także organizowania coraz ciekawszych spotkań dotyczących pielęgnacji poszczególnych ras „krok po kroku”, tak aby uczestnicy jak najwięcej mogli zrozumieć, zaobserwować i wykorzystać w swojej pracy. Poza tym – utworzenie oddziałów PSG w Polsce, by jak najbardziej zbliżyć się do groomerów pragnących rozwijać się pod okiem mistrzów światowego groomingu (przyjazd takiej osoby to ogromny koszt, jednak rozłożony na wiele osób przestaje być niemożliwy do zrealizowania). Ponadto organizujemy seminaria i warsztaty w kwietniu i listopadzie z udziałem wybitnych sędziów groomingu, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters Grooming Show w Tarnowie Podgórnym k. Poznania oraz przewidujemy udział Groom Team Polska w Mistrzostwach Świata w Barcelonie w 2013 r.

Dziękuję za rozmowę.